dotace ministerstva

dotace ministerstva

INFORMACE K ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Naše společnost získala prostřednictvím Projektu podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A, registrační číslo CZ 03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999, příspěvek na ochranu zaměstnanosti v naší společnosti. Příspěvek na podporu zaměstnanosti byl z 80,57% hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a z 19,34% z prostředků Státního rozpočtu České republiky, v rámci Operačního programu Zaměstnanost. " O celkové výši poskytnutých finančních příspěvků z Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR budeme informovat po ukončení jejich čerpání." vedení společnosti CZECHCREW s.r.o.

Rychlý kontakt

Tibor Gembický, DiS.

jednatel společnosti

mobil: +420 773 155 004
t.gembicky@czechcrew.cz